Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete - Cerafogli kontra Európai Központi Bank

(F-96/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - Díjazás - A díjazás további emelése - Ad personam előléptetés - A díjazás további emelésének odaítélésére vonatkozó kritériumok meghatározása érdekében a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: F. Malfrère és N. Urban meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperestől az ad personam előléptetést megtagadó európai központi banki határozat megsemmisítése és az alperesnek a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén bizonyos összeg fizetésére való kötelezése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2008. év vonatkozásában M. C. Cerafogli díjazása további emelését megtagadó európai központi banki határozatot.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Központi Bankot, hogy fizessen meg M. C. Cerafogli részére 3000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Központi Bankot kötelezi valamennyi költség viselésére.

____________

1 - HL C 44., 2009.2.21., 75. o.