Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums - Cerafogli/Eiropas Centrālā banka

(lieta F-96/08) 1

Civildienests - ECB personāls - Atalgojums - Papildu piemaksa pie darba algas -Ad personam paaugstināšana amatā - Konsultēšanās ar Personāla komiteju, lai noteiktu papildu piemaksas pie darba algas piešķiršanas kritērijus

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - F. Malfrère un N. Urban, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

ECB lēmuma nepiešķirt prasītājai ad personam paaugstināšanu amatā atcelšana un piespriešana atbildētājai atlīdzināt morālo kaitējumu, kas nodarīts prasītājai

Rezolutīvā daļa:

atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Centrālā banka atteicās piešķirt M. C. Cerafogli k-dzei par 2008. gadu papildu piemaksu pie darba algas;

Eiropas Centrālā banka izmaksā M. C. Cerafogli k-dzei EUR 3 000;

prasības pieteikumu pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Centrālā banka atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 44, 21.02.2009., 74. lpp.