Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 28 octombrie 2010 - Cerafogli/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-96/08)1

(Funcție publică - Personal al BCE - Remunerație - Creștere suplimentară a salariului - Promovare ad personam - Consultare a comitetului personalului pentru stabilirea criteriilor de atribuire a creșterilor suplimentare de salariu)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: F. Malfrère și N. Urban, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei BCE de a nu acorda reclamantei beneficiul unei promovări ad personam și obligarea pârâtei la plata unei sume în scopul de a repara prejudiciul moral suferit de reclamantă.

Dispozitivul

Anulează decizia prin care Banca Centrală Europeană a refuzat să îi acorde doamnei Cerafogli, pentru anul 2008, o creștere suplimentară a salariului.

Obligă Banca Centrală Europeană să îi plătească doamnei Cerafogli suma de 3000 euro.

Respinge, în rest, cererea.

Obligă Banca Centrală Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 44, 21.2.2009, p. 75.