Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. oktobra 2010 - Cerafogli proti Evropski centralni banki

(Zadeva F-96/08)1

(Javni uslužbenci - Uslužbenci ECB - Osebni prejemki - Dodatno zvišanje plače - Napredovanje ad personam - Posvetovanje z odborom uslužbencev za določitev meril za odobritev dodatnih zvišanj plače)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi et M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: F. Malfrère in N. Urban, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurom, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero se je tožeči stranki zavrnila odobritev napredovanja ad personam, in predlog, naj se toženi stranki naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki

Izrek

Odločba, s katero je ECB M. C. Cerafogli zavrnila odobritev dodatnega zvišanja plače za leto 2008, se razglasi za nično.

Evropski centralni banki se naloži, da mora M. C. Cerafogli plačati znesek 3000 EUR.

V preostalem se tožba zavrne.

Evropski centralni banki se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 44, 21.2.2009, str. 75.