Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 oktober 2010 - Cerafogli mot Europeiska centralbanken

(Mål F-96/08)(1)

(Personalmål - Anställda vid ECB - Lön - Ytterligare löneförhöjning - Befordring ad personam - Samråd med personalkommittén för att fastställa tilldelningskriterier för ytterligare löneförhöjningar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt-am-Main) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Malfrère och N. Urban, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av ECB:s beslut att inte befordra sökanden ad personam och förpliktande av svaranden att utbetala ett belopp som ersättning för den ideella skada sökanden lidit.

Domslut

Europeiska centralbankens beslut att neka Maria Concetta Cerafogli en ytterligare löneförhöjning för år 2008 ogiltigförklaras.

Europeiska centralbanken förpliktas erlägga ett belopp på 3000 euro till Maria Concetta Cerafogli.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska centralbanken förpliktas ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 44, 21.2.2009, s. 75.