Language of document :

2010. szeptember 24-én benyújtott kereset - Adriaens és társai kontra Bizottság

(F-87/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Stéphane Adriaens (Evere, Belgium) és társai (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján való éves kiigazítása keretében az alperes által hozott, a felperesek illetményének kiigazítását 2009 júliusától 1,85%-os emelésre korlátozó, a felperesek illetményelszámolásaiban foglalt határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatot, amennyiben az a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2009. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló 1296/2009 rendelet alapján az illetmények kiigazítását 1,85%-os mértékben állapítja meg;

-    a Közszolgálati Törvényszék ítélje meg a felperesek számára az egyrészről a 2010. januári és azt követő illetményelszámolásokban foglalt illetmény és a 2009 júliusától decemberéig tartó időszakra vonatkozó módosított illetmények, másrészről pedig az ezen illetmények késedelmes módosításának időpontjáig őket jogszerűen megillető illetmény közötti különbségnek megfelelő összegek után járó, az Európai Központi Bank által megállapított kamatláb alapján számított késedelmi kamatokat;

-    a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________