Language of document :

Žaloba podaná dne 2. listopadu 2010 - Trentea v. FRA

(Věc F-112/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cornelia Trentea (Vídeň, Rakousko) (zástupci: L. Levi a M.Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv, kterým se odmítá žádost žalobkyně o pracovní místo správní asistentky v oblasti zadávání veřejných zakázek a financí a rozhodnutí o jmenování jiného žadatele. Zadruhé žaloba na náhradu majetkové a nemajetkové škody.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 5. června 2010, kterým se odmítá žádost žalobkyně o pracovní místo (ref. TAADMIN-AST4-2009) a rozhodnutí o jmenování jiného žadatele;

je-li to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 22. července 2010, kterým se zamítá stížnost žalobkyně, a rozhodnutí ze dne 27. září 2010, kterým se zamítá žádost žalobkyně o přezkum a doplnění stížnosti;

uložit žalované, aby nahradila majetkovou škodu žalobkyně odpovídající rozdílu mezi jejím současným platem a platem AST4 do dosažení důchodového věku, včetně všech příspěvků, odměn a náhrad důchodových nároků;

uložit žalované, aby nahradila nemajetkovou škodu žalobkyně vyčíslenou ex aequo et bono v částce 10 000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________