Language of document :

Sag anlagt den 2. november 2010 - Trentea mod FRA

(Sag F-112/10)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Cornelia Trentea (Wien, Østrig) (ved lawyers L. Levi og M.Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

For det første en påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til en stilling som administrativ assistent inden for områderne indkøb og finansielle anliggender og af afgørelsen om udnævnelse af en anden ansøger. For det andet en påstand om erstatning for lidt økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. juni 2010 om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til stillingen (ref. TAADMIN-AST4-2009) og af afgørelsen om udnævnelse af en anden ansøger.

Om fornødent: annullation af afgørelsen af 22. juli 2010 om afvisning af sagsøgerens klage og af afgørelsen af 27. september 2010 om afvisning af sagsøgerens anmodning om fornyet behandling af sagen og af hendes tillæg til klagen.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder tilpligtes at erstatte den af sagsøgeren lidte økonomiske skade svarende til forskellen mellem hendes nuværende løn og lønnen som AST4 indtil pensionsalderen, inklusiv alle tillæg og godtgørelser og kompensation for pensionsrettigheder.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder tilpligtes at erstatte den af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske skade, som ex aequo et bono fastsættes til 10 000 EUR.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________