Language of document :

Beroep ingesteld op 2 november 2010 - Trentea / FRA

(Zaak F-112/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cornelia Trentea (Wenen, Oostenrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Primair, nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag tot afwijzing van verzoeksters sollicitatie naar een ambt van administratief assistent op het gebied van inkoop en financiën en van het besluit tot aanstelling van een andere sollicitant. Subsidiair, vergoeding van de materiële en immateriële schade.

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag van 5 juni 2010 tot afwijzing van verzoeksters sollicitatie naar een post (ref. TAADMIN-AST4-2009) en het besluit tot aanstelling van een andere sollicitant;

indien nodig, nietig verklaren het besluit van 22 juli 2010 tot afwijzing van verzoeksters klacht en het besluit van 27 september 2010 tot afwijzing van verzoeksters verzoek om herziening en aanvulling van de klacht;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van verzoeksters materiële schade, bestaande in het verschil tussen haar huidige salaris en het salaris van de rang AST4, tot aan de pensioenleeftijd en met inbegrip van alle toelagen en vergoedingen en compensatie van pensioenrechten;

de verwerende partij veroordelen tot vergoeding van verzoeksters immateriële schade die ex aequo et bono op 10 000 EUR wordt geraamd;

de verwerende partij verwijzen in alle kosten.

____________