Language of document :

Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2010 - Trentea/FRA

(Cauza F-112/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Cornelia Trentea (Viena, Austria) (reprezentanți: L. Levi și M.Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Obiectul și descrierea litigiului

În primul rând, cerere de anulare a deciziei autorităţii abilitate să încheie contracte de muncă de respingere a candidaturii reclamantei pentru un post de asistent administrativ în domeniul "Finance and Procurement"şi a deciziei de numire a altui candidat. În al doilea rând, cerere de despăgubiri pentru prejudiciile materiale şi morale pretins suferite de reclamantă

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei autorităţii abilitate să încheie contracte de muncă din 5 iunie 2010 de respingere a candidaturii reclamantei pentru postul TAADMIN-AST4-2009 şi a deciziei de numire a altui candidat;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 22 iulie 2010 de respingere a reclamaţiei reclamantei şi a deciziei din 27 septembrie 2010 de respingere a cererii de reexaminare şi a reclamaţiei suplimentare formulate de reclamantă;

obligarea pârâtei la despăgubirea reclamantei pentru prejudiciul material suferit, corespunzător diferenţei dintre salariul actual al acesteia şi salariul corespunzător gradului AST 4, până la vârsta pensionării şi tuturor alocaţiilor şi indemnizaţiilor, precum şi plata corespunzătoare a drepturilor de pensie;

obligarea pârâtei la despăgubirea reclamantei pentru prejudiciul moral evaluat ex aequo et bono la 10 000 de euro;

obligarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) la plata cheltuielilor de judecată.

____________