Language of document :

Tožba, vložena 2. novembra 2010 - Trentea proti FRA

(Zadeva F-112/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Cornelia Trentea (Dunaj, Avstrija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, s katero je bila zavrnjena kandidatura tožeče stranke za delovno mesto upravne pomočnice na področju "Procurement and Finance", in odločbe o imenovanju drugega kandidata. Drugič, odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, z dne 5. junija 2010, s katero je bila zavrnjena kandidatura tožeče stranke za delovno mesto (ref. TAADMIN-AST4-2009), in odločba o imenovanju drugega kandidata naj se razglasita za nični;

po potrebi naj se razglasita za nični odločba z dne 22. julija 2010, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, in odločba z dne 27. septembra 2010, s katero je bil zavrnjen predlog tožeče stranke za pregled in dopolnitev pritožbe;

toženi strani naj se naloži plačilo odškodnine za premoženjsko škodo, nastalo tožeči stranki, ki ustreza razliki med njeno trenutno plačo in plačo za naziv AST4, do upokojitve in vključno z vsemi dodatki, nadomestili in izravnavo pokojnine;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za ne premoženjsko škodo, nastalo tožeči stranki, ki se ex aequo et bono oceni na 10.000 EUR;

toženi stranki naj se naloži plačilo vseh strokov.

____________