Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. října 2010 - Wendler v. Komise

(Věc F-49/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Starobní důchod - Vyplácení důchodu - Povinnost otevřít bankovní účet ve státě bydliště - Volný pohyb služeb - Neopominutelný důvod - Zásada rovnosti"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Itálie) (zástupce: M. Müller-Trawinski, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a B. Eggers, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení žádosti Komise, aby žalobce za účelem vyplácení důchodu uvedl bankovní účet ve státě svého bydliště.

Výrok rozsudku

Žaloba E. Wendlera se zamítá.

Eberhard Wendler ponese kromě vlastních nákladů řízení i náklady řízení, které vynaložila Evropská komise.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 167, 18.7.2009, s. 27.