Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. oktober 2010 - Wendler mod Kommissionen

(Sag F-49/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pension - udbetaling af pensionen - forpligtelse til at åbne en bankkonto i bopælslandet - fri udveksling af tjenesteydelser - lighedsprincippet)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italien) (ved advokat M. Müller-Trawinski)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens krav om, at sagsøgeren angiver en bankkonto i sit bopælsland til udbetaling af pension.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Eberhard Wendler bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, Europa- Kommissionen har afholdt i forbindelse med sagen.

Rådet for den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 167 af 18.7.2009, s. 27.