Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 12 oktober 2010 - Eberhard Wendler mot kommissionen

(Mål F-49/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Ålderspension - Skyldighet att öppna ett bankkonto i bosättningslandet - Fritt tillhandahållande av tjänster - Grunden allmän ordning - Likabehandlingsprincipen)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italien) (ombud: advokaten M. Müller-Trawinski)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och B. Eggers)

Övrig deltagare i rättegången som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och K. Zieleskiewicz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens begäran att sökanden ska öppna ett bankkonto i bosättningslandet för utbetalning av ålderspension.

Domslut

Talan ogillas.

Eberhard Wendler ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 167 av den 18.7.2009, s. 27.