Language of document :

Žaloba podaná dne 29. října 2010 - Couyoufa v. Komise

(Věc F-110/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Denise Couyoufa (Atény, Řecko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítá žádost žalobkyně o výjimku z povinného střídání zaměstnanců

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že rozhodnutí ze dne 31. července 2008 je protiprávní;

zrušit rozhodnutí ze dne 26. února 2010 o zamítnutí žádosti D. Couyoufa;

zrušit rozhodnutí o zamítnutí její stížnosti proti tomuto rozhodnutí;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________