Language of document :

2010. október 29-én benyújtott kereset - Couyoufa kontra Bizottság

(F-110/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Denise Couyoufa (Athén, Görögország) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes kötelező rotáció alóli mentesítés iránti kérelmét elutasító alperesi határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a 2008. július 31-i határozat jogellenes;

semmisítse meg a D. Couyoufa kérelmét elutasító 2010. február 26-i határozatot;

semmisítse meg az e határozat elleni panaszát elutasító határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________