Language of document :

Beroep ingesteld op 29 oktober 2010 - Couyoufa / Commissie

(Zaak F-110/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Denise Couyoufa (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij tot afwijzing van verzoeksters verzoek om te worden vrijgesteld van de verplichte rotatie

Conclusies van de verzoekende partij

vaststelling dat het besluit van 31 juli 2008 onwettig is;

nietigverklaring van het besluit van 26 februari 2010 tot afwijzing van het verzoek van Couyoufa;

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van haar klacht tegen dat besluit;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________