Language of document :

Talan väckt den 29 oktober 2010 - Couyoufa mot kommissionen

(Mål F-110/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Denise Couyoufa (Aten, Grekland) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om att inte omfattas av obligatorisk rotation

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att beslutet av den 31 juli 2008 är rättstridigt,

ogiltigförklara beslutet av den 26 februari 2010 om att avslå Denise Couyoufas begäran,

ogiltigförklara beslutet att avslå hennes klagomål mot det beslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________