Language of document :

Žaloba podaná dne 22. září 2010 - Nolin v. Komise

(Věc F-82/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Nolin (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení opravené výplatní pásky žalobce pro období od července do prosince 2009 a jeho výplatní pásky za leden 2010 vydaných v rámci roční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009

Návrhová žádání žalobce

zrušit žalobcovy výplatní pásky RG/2009, jakož i jeho výplatní pásku za leden 2010;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________