Language of document :

Sag anlagt den 22. september 2010 - Nolin mod Kommissionen

(Sag F-82/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Nolin (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af lønsedlen med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af hans lønseddel for januar 2010, der er udfærdiget i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens lønsedler RG/2009 samt hans lønseddel for januar 2010 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________