Language of document :

Acțiune introdusă la 22 septembrie 2010 - Nolin/Comisia

(Cauza F-82/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michel Nolin (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea fișei de regularizare a remunerației reclamantului pentru perioada iulie-decembrie 2009 și a fișei sale de remunerație 01/2010 stabilite în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Concluziile reclamantului

Anularea fișelor de remunerație RG/2009 ale reclamantului, precum și a fișei sale de remunerație 01/2010;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________