Language of document :

Talan väckt den 22 september 2010 - Nolin mot kommissionen

(Mål F-82/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel Nolin (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens löneregleringsrapport för perioden juli till december 2009 och hans lönerapport 01/2010, som författats inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens lönerapport RG/2009 och lönerapport 01/2010, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________