Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 - Cerafogli κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(Υπόθεση F-84/08)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Προσωπικό της ΕΚΤ - Αγωγή με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που προκύπτει ευθέως από το παράνομο των όρων απασχολήσεως και των κανόνων που εφαρμόζονται στο προσωπικό - Αναρμοδιότητα του ΔΔΔ - Απαράδεκτο - Απαλλαγή από τα καθήκοντα λόγω εκπροσωπήσεως του προσωπικού - Μη προσαρμογή του φόρτου εργασίας - Πταίσμα)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Ενάγουσα: Maria Concetta Cerafogli (Φρανκφούρτη επί του Μάιν, Γερμανία) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εκπρόσωποι: F. Malfrère και N. Urban, επικουρούμενοι από τον B. Wägenbaur, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Αίτημα να υποχρεωθεί η ΕΚΤ να καταβάλει αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη η ενάγουσα λόγω δυσμενούς διακρίσεως συνδεόμενης με τη συνδικαλιστική της δραστηριότητα.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καταβάλει στην M. C. Cerafogli το ποσό των 5 000 ευρώ.

Απορρίπτει την αγωγή κατά τα λοιπά.

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να φέρει, πέραν των δικών της δικαστικών εξόδων, και το ένα τρίτο των εξόδων της M. C. Cerafogli.

H M. C. Cerafogli φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων της.

____________

1 - EE C 327 της 20.12.2008, σ. 43.