Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus - Cerafogli versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-84/08)1

(Avalik teenistus - EKP töötajad - Nõue hüvitada kahju, mis otseselt tuleneb väidetavalt ebaseaduslikest töölevõtmise tingimustest ja personali suhtes rakendatavatest eeskirjadest - Üldkohtu pädevuse puudumine - Vastuvõetamatus - Personali esindavast teenistusest vabastamine - Töökohustuste kohandamise puudumine - Eksimus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt Mainil, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: F. Malfrère ja N. Urban, keda asendab advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue, et EKP hüvitaks hagejale tema väidetavalt ametiühingualase tegevuse tõttu vallandamisega tekitatud kahju.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Keskpangalt M. C. Cerafogli kasuks välja 5000 eurot.

Jätta hagi muus osas rahuldamata.

Mõista Euroopa keskpangalt lisaks tema enda kohtukuludele välja ka kolmandik M. C. Cerafogli kohtukuludest.

Jätta M. C. Cerafogli kanda kaks kolmandikku tema kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 327, 20/12/2008, lk 43.