Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums - Cerafogli/Eiropas Centrālā banka

(lieta F-84/08) 1

Civildienests - ECB personāls - Prasība par zaudējumu atlīdzību, prasot atlīdzināt kaitējumu, kas tieši izriet no nodarbinātības nosacījumu un personālam piemērojamo noteikumu apgalvotā prettiesiskuma - Civildienesta tiesas kompetences neesamība - Nepieņemamība - Atbrīvojums no dienesta personāla pārstāvēšanas nolūkā - Darba apjoma nepielāgošana - Pārkāpums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - F. Malfrère un N. Urban, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Piespriešana Eiropas Centrālajai bankai atlīdzināt prasītājai iespējami nodarītos zaudējumus diskriminācijas saistībā ar tās darbību arodbiedrībā dēļ

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Centrālā banka izmaksā M. C. Cerafogli k-dzei EUR 5 000;

prasības pieteikumu pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Centrālā banka sedz savus, kā arī atlīdzina trešo daļu no M. C. Cerafogli k-dzes tiesāšanās izdevumiem;

M. C. Cerafogli k-dze sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 327, 20.12.2008., 43. lpp.