Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 octombrie 2010 - Cerafogli/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-84/08)1

(Funcție publică - Personal al BCE - Acțiune în despăgubire având ca obiect repararea prejudiciului rezultat direct din pretinsa nelegalitate a condițiilor de muncă și a normelor aplicabile personalului - Necompetența Tribunalului - Inadmisibilitate - Scutire de serviciu pentru reprezentarea personalului - Neadaptarea volumului de muncă - Eroare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: F. Malfrère și N. Urban, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Obligarea BCE la repararea prejudiciului pe care reclamanta pretinde că l-a suferit din cauza unei discriminări legate de activitatea sa sindicală

Dispozitivul

Obligă Banca Centrală Europeană la plata sumei de 5 000 de euro doamnei Cerafogli.

Respinge celelalte capete de cerere.

Obligă Banca Centrală Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și o treime din cheltuielile de judecată efectuate de doamna Cerafogli.

Doamna Cerafogli suportă două treimi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 327, 20.12.2008, p. 43.