Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 oktober 2010 - Cerafogli mot Europeiska centralbanken

(Mål F-84/08)(1)

(Personalmål - Anställda vid Europeiska centralbanken - Talan om ersättning för den skada som direkt följer av de påstått rättsstridiga anställningsvillkoren och reglerna tillämpliga på anställda - Personaldomstolen saknar behörighet - Avvisning - Tjänstledighet för personalrepresentation - Arbetsbelastningen har inte anpassats - Fel)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Malfrère och N. Urban, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Europeiska centralbanken förpliktas att utge ersättning för den skada som sökanden påstås ha lidit till följd av diskriminering på grund av hennes fackliga verksamhet.

Domslut

Europeiska centralbanken ska utge ersättning till Maria Concetta Cerafogli till ett belopp av 5 000 euro.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska centralbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av Maria Concetta Cerafoglis rättegångskostnader.

Maria Concetta Cerafogli ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 327, 20.12.2008, s. 43.