Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 - Vicente Carbajosa a další v. Komise

(Věc F-9/09)1

"Veřejná služba - Otevřená výběrová řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boje proti podvodům - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Vyloučení uchazečů na základě výsledků dosažených v přístupových testech - Nepříslušnost EPSO"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Isabel Vicente Carbajosa a další (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o přijetí a zveřejnění oznámení o výběrových řízeních EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 a na zrušení rozhodnutí týkajících se opravy předvýběrových testů a písemných zkoušek a známkování ústních zkoušek

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), podle kterých se I. V. Carbajosa v případě výběrového řízení EPSO/AD/117/08 a N. Lehtinen a M. Menchén v případě výběrového řízení EPSO/AD/116/08 nezařazují na seznam uchazečů vyzvaných k předložení úplné žádosti o pracovní místo, se zrušují.

Ve zbývající části se žaloba odmítá jako nepřípustná.

Evropská komise ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 82, 4.4.2009, s. 37.