Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 octombrie 2010 -Vicente Carbajosa și alții/Comisia

(Cauza F-9/09)1

(Funcţie publică - Concursuri generale EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 în domeniul luptei antifraudă - Act cauzator de prejudicii - Excluderea unor candidaţi ca urmare a rezultatelor obţinute la testele de acces - Necompetenţa EPSO)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Isabel Vicente Carbajosa și alții (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de adoptare și de publicare a anunțurilor de concurs EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 și a deciziilor privind corectarea testelor de preselecție și a probelor scrise, și notarea probelor orale.

Dispozitivul

Anulează deciziile Oficiului European pentru Selecţia Personalului (EPSO) de a nu o înscrie pe doamna Vicente Carbajosa, pentru concursul EPSO/AD/117/08, și pe doamnele Lehtinen și Menchén, pentru concursul EPSO/AD/116/08, pe lista candidaţilor invitaţi să depună o candidatură completă.

Respinge celelalte capete de cerere.

Comisia Europeană suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 82, 4.4.2009, p. 37.