Language of document :

2010. október 21-én benyújtott kereset - De Pretis Cagnodo és Trampuz kontra Európai Bizottság

(F-104/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: De Pretis Cagnodo és Trampuz (Trieszt, Olaszország) (képviselő: C. Falagiani ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Valamely nyugdíjazott tisztviselő házastársának kórházi kezelésével összefüggő egyes orvosi költségek 100%-os mértékű megtérítését megtagadó határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék − figyelemmel a jelen kereset megalapozottságára (fumus boni iuris), arra a jelentős vagyoni kárra, amelyet a felperesek máskülönben elszenvednének, valamint a vitatott összegek meghatározása körüli egyértelműség hiányára − függessze fel, illetve mindenesetre ideiglenes jelleggel tiltsa meg a szóban forgó összegek visszatéríttetésére irányuló eljárás végrehajtását, és ekként ideiglenes jelleggel tiltsa meg M. De Pretis Cagnodo nyugdíjából, hivatalból történő levonást;

a Közszolgálati Törvényszék − miután megállapította és kimondta, hogy S. Trampuznak nem róható fel semmi és vele szemben kifogás sem hozható fel az őt kezelő klinika által követelt elszállásolási díjak mértékének meghatározásával és annak megfizetésével kapcsolatban, miután "súlyosnak" minősítette S. Trampuz kórházi kezelését szükségessé tevő betegségét és a rajta elvégzett sebészeti beavatkozásokat, valamint miután megállapította a kórházi kezelés időtartamának elkerülhetetlen és terápiás szempontból helyes voltát − állapítsa meg, hogy a felperesek mentesülnek az isprai kifizető hivatal által nyújtott szolgáltatások bármiféle megtérítése alól, valamint következésképpen kötelezze a Bizottságot a 41 833 euró összeg − illetve az esetlegesen meghatározásra kerülő, ettől eltérő összeg − visszafizetésére vonatkozó megkeresés visszavonására, valamint arra, hogy tartózkodjon az ezen összegnek M. De Pretis Cagnodo nyugdíjából, hivatalból történő bármiféle levonásától;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________