Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 26. oktobrī - Schätzel/Komisija

(lieta F-109/10)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Vācija) (pārstāvis - R. Oehmen, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru atteikts piešķirt prasītājam atlaišanas pabalstu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 8. aprīļa noraidošo lēmumu, kā arī 2010. gada 30. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība Nr. R/351/10, un piespriest Komisijai, pamatojoties uz prasītāja darbu laikā no 2009. gada 1. marta līdz 2010. gada 28. februārim, izmaksāt atlaišanas pabalstu, kura summa, atbilstoši apdrošināšanas iemaksu aprēķiniem, ir vienāda ar prasītāja darbības laikā Komisijā veikto pensiju apdrošināšanas iemaksu summu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________