Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. oktoobri 2010. aasta määrus - AB versus komisjon

(kohtuasi F-3/10)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine - Hilinenult esitatud kaebus - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AB (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hageja lepingulise töötaja lepingut ei pikendata.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja hagejalt.

____________

1 - ELT C 100, 17.4.2010. lk 69.