Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 - Vicente Carbajosa a další v. Komise

(Věc F-77/08)1

"Veřejná služba - Otevřená výběrová řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boje proti podvodům - Vyloučení uchazečů na základě výsledků dosažených v přístupových testech - Rozhodnutí OOJ - Nepodání stížnosti - Nepřípustnost žaloby"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Isabel Vicente Carbajosa a další (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Vedlejší účastník na podporu žalobců: Španělské království (zástupce: F. Díez Moreno, zmocněnec)

Předmět věci

Zrušení individuálních rozhodnutí EPSO, podle kterých se žalobci nepřipouštějí ke zkouškám v rámci výběrových řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08

Výrok rozsudku

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Evropské komise.

Španělské království jako vedlejší účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 285, 8.11.2008, s. 57.