Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2010 - Vicente Carbajosa ym. v. komissio

(Asia F-77/08)1

(Henkilöstö - Avoimet kilpailut EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 petostentorjunnan alalla - Hakijoiden poissulkeminen kilpailusta alkukarsintakokeen tulosten saamisen jälkeen - Nimittävän viranomaisen päätös - Oikaisuvaatimuksen tekemättä jättäminen - Kanteen tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Isabel Vicente Carbajosa ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamies: F. Díez Moreno)

Oikeudenkäynnin kohde

EPSO:n yksittäisten päätösten, joilla evättiin kantajien osallistuminen kilpailujen EPSO/AD116/08 ja EPSO/AD/117/08 kokeisiin, kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne jätetään tutkimatta.

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Espanjan kuningaskunta, joka on asiassa väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 285, 8.11.2008, s. 57.