Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete - Vicente Carbajosa és társai kontra Bizottság

(F-77/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - A csalás elleni küzdelem területén meghirdetett EPSO/AD/116/08 és ESPO/AD/117/08 versenyvizsga - A pályázók kizárása az előválogató teszten elért eredményük alapján - A kinevezésre jogosult hatóság határozata - Panasz benyújtásának elmaradása - A kereset elfogadhatatlansága)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Isabel Vicente Carbajosa és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozó: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EPSO azon egyedi határozatainak megsemmisítése, amelyekben nem engedélyezte, hogy a felperesek részt vegyenek az EPSO/AD/116/08, illetve az ESPO/AD/117/08 versenyvizsga vizsgáin.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint elfogadhatatlant - elutasítja.

A felperesek viselik a saját költségeiket, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

A beavatkozóként fellépő Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 285., 2008.11.08., 57. o.