Language of document :

2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Vicente Carbajosa ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-77/08)1

(Viešoji tarnyba - Bendrieji konkursai EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 kovos su sukčiavimu srityje - Kandidatų atmetimas remiantis atrankos testų rezultatais - Paskyrimų tarnybos sprendimas - Skundo nepateikimas - Ieškinio nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Vicente Carbajosa ir kt. (Briuselis, Belgija), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Ieškovų pusėje į bylą įstojusi šalis: Ispanijos Karalystė, atstovaujama F. Díez Moreno

Dalykas

Individualių EPSO sprendimų neleisti ieškovams dalyvauti atitinkamai konkursų EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 testuose panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

Ieškovai padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ispanijos Karalystė, į bylą įstojusi šalis, padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 285, 2008 11 8, p. 57.