Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums - Vicente Carbajosa u.c./Komisija

(lieta F-77/08) 1

Civildienests - Vispārējie konkursi EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 krāpšanas apkarošanas jomā - Kandidātu izslēgšana pēc priekšatlases testu rezultātu saņemšanas - Iecēlējinstitūcijas lēmums - Sūdzības neiesniegšana - Prasības nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Isabel Vicente Carbajosa u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Persona, kas iestājusies lietā prasītāju prasījumu atbalstam: Spānijas Karaliste (pārstāvis - F. Díez Moreno)

Priekšmets

Individuālo EPSO lēmumu nepielaist prasītājus attiecīgi pie konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 pārbaudījumu kārtošanas atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

prasītāji sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

Spānijas Karaliste, persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 285, 08.11.2008., 57. lpp.