Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 octombrie 2010 - Vicente Carbajosa și alții/Comisia

(Cauza F-77/08)1

(Funcție publică - Concursuri generale EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 în domeniul luptei împotriva fraudei -Excluderea candidaților în urma rezultatelor obținute la testele de acces - Decizie pronunțată de AIPN - Neintroducerea unei reclamații - Inadmisibilitatea acțiunii )

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Isabel Vicente Carbajosa și alții (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Intervenient în susținerea reclamanților: Regatul Spaniei (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Obiectul

Anularea deciziilor individuale ale EPSO de a nu îi admite pe reclamanți la probele concursurilor EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată ale Comisiei Europene.

Regatul Spaniei, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 285, 8.11.2008, p. 57.