Language of document :

Žaloba podaná dne 23. září 2010 - Giannakouris v. Komise

(Věc F-83/10)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Lucembursko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o snížení příspěvku na vzdělání vypláceného žalobci z důvodu, že jeho dcera pobírá finanční podporu od členského státu ve formě stipendia a půjčky.

Návrhové žádání žalobce

zrušit zaprvé rozhodnutí o snížení "příspěvku na vzdělání" vypláceného žalobci, jak je uveden ve výplatní pásce za únor 2010, jakož i dotčenou výplatní pásku v rozsahu, v němž částečně snižuje "příspěvek na vzdělání"; zadruhé rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2010 o snížení "příspěvku na vzdělání" vypláceného žalobci a o srážce částky 770,85 eur z výše uvedeného příspěvku, uvedené ve výplatní pásce za březen 2010; zatřetí výplatní pásku ze březen 2010, která snižuje "příspěvek na vzdělání" vyplácený žalobci a obsahuje zpětnou srážku ve výši 770,85 eur; začtvrté výplatní pásky za duben až srpen 2010 v rozsahu, v němž obsahují částečné snížení "příspěvku na vzdělání"; zapáté rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2010, které výslovně zamítá stížnost;

vrátit spolu s úroky žalobci částky, které mu byly strženy;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________