Language of document :

Acțiune introdusă la 23 septembrie 2010 - Giannakouris/Comisia

(Cauza F-83/10)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de reducere a alocației școlare acordate reclamantului pentru motivul că fiica acestuia primește un ajutor financiar acordat de un stat membru sub forma unei burse și a unui împrumut.

Concluziile reclamantului

În primul rând, anularea deciziei de reducere a "alocației școlare" plătite reclamatului, astfel cum rezultă din fișa de remunerație pe luna februarie 2010, precum și a fișei de remunerație respective în măsura în care se reduce parțial "alocația școlară"; în al doilea rând, anularea deciziei Comisiei din 26 februarie 2010 privind reducerea "alocației școlare" plătite reclamantului și reținerea sumei de 770,85 euro din această alocație, reținere care figurează pe fișa de remunerație pe luna martie 2010; în al treilea rând, anularea fișei de remunerație pe luna martie 2010 prin care se reduce "alocația școlară" plătită reclamantului și se efectuează o reținere retroactivă a sumei de 770,85 euro; în al patrulea rând, anularea fișelor de remunerare pe lunile aprilie - august 2010, în măsura în care prin acestea se efectuează o reducere parțială a "alocației școlare"; în al cincilea rând, anularea deciziei Comisiei din 9 iulie 2010 de respingere explicită a reclamației sale;

plata către reclamant a sumelor reținute, precum și a dobânzilor aferente;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________