Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 9.7.2010 - Potoms ja Scillia v. parlamentti

(Asia F-26/07)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 117, 26.5.2007 s. 37.