Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2010. július 9-i végzése - Potoms és Scillia kontra Parlament

(F-26/07. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 117., 2007.5.26., 37. o.