Language of document :

2010 m. liepos 9 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Potoms ir Scillia prieš Parlamentą

(Byla F-26/07)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 117, 2007 5 26, p. 37.