Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūlija rīkojums - Potoms un Scillia/Parlaments

(lieta F-26/07) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 117, 26.05.2007., 37. lpp.