Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus - Brigitte Knöll versus Euroopa Politseiamet (Europol)

(kohtuasi F-44/09)1

(Avalik teenistus - Europoli töötajad - Lepingu pikendamata jätmine - Tähtajatu tööleping - Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 - Kaitseõiguste tagamise põhimõte)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. de Casparis, hiljem advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistasid advokaadid B. Wägenbaur ja R. Van der Hout)

Ese

Nõue tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega hagejale teatati, et talle ei ole võimalik pakkuda koosseisulist ametikohta, ja ühtlasi ka 7. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata esimese otsuse peale esitatud kaebus.

Resolutsioon

Tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega Euroopa Politseiamet (Europol) keeldus tähtajatu töölepingu sõlmimisest B. Knölliga.

Mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________

1 - ELT C 180, 1.8.2009, lk 64.