Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 - Knöll/Oficiul European de Poliție (Europol)

(Cauza F-44/09)1

(Funcție publică - Personal al Europol - Neînnoirea contractului - Contract cu durată nedeterminată - Articolul 6 din Statutul personalului Europol - Principiul respectării dreptului la apărare)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Germania) (reprezentanți: reprezentată inițial de P. de Casparis, avocat, ulterior de W. J. Dammingh şi de N. D. Dane, avocaţi)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann şi D. El Khoury, agenţi, asistați de B. Wägenbaur şi R. Van der Hout, avocaţi)

Obiectul

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamanta a fost informată cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii

Dispozitivul

Anulează Decizia din 12 iunie 2008 prin care Oficiul European de Poliție (Europol) a refuzat să acorde un contract cu durată nedeterminată doamnei Knöll.

Obligă Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 180, 1.8.2009, p. 64.