Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 - Esneau-Kappé/Oficiul European de Poliție (Europol)

(Cauza F-42/09)1

(Funcție publică - Personal al Europol - Neînnoirea contractului - Contract cu durată nedeterminată - Articolul 6 din Statutul personalului Europol - Principiul respectării dreptului la apărare)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Anne Esneau-Kappé (Haga, Țările de Jos) (reprezentanți: reprezentată inițial de P. de Casparis, avocat, ulterior de W. J. Dammingh și de N. D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, agenți, asistați de B. Wägenbaur și de R. Van der Hout, avocați)

Obiectul

Anularea Deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamantul a fost informat cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii

Dispozitivul

Anulează Decizia din 12 iunie 2008 prin care Oficiul European de Poliție (Europol) a refuzat să acorde un contract cu durată nedeterminată doamnei Esneau-Kappé.

Obligă Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 180, 1.8.2009, p. 63.