Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. července 2010 - Quadu v. Parlament

(Věc F-29/07)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 26.5.2007, s. 37.