Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. juli 2010 - Quadu mod Parlamentet

(Sag F-29/07) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 117 af 26.5.2007, s. 37.