Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 26. juuli 2010. aasta määrus - Quadu versus parlament

(kohtuasi F-29/07)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 117, 26.5.2007, lk 37.